Frigivelseskursus

FrigivelseskursusKursets indhold:

Målgruppe: Kurset henvender sig til nye medlemmer af Ollerup Havkajakforening (OHF), der ønsker at deltage i kajakaktiviteter i foreningsregi. OBS: Det forventes at man kan svømme, når man deltager på frigivelseskurset.


Hensigt: At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i havkajak på korte ture langs kysten i Det sydfynske Øhav i sommerhalvåret.


Indhold: Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning,

skadesforebyggende roteknik, basale styretag og valg af udstyr, samt introduktion til vejr og risikomomenter ved kajakroning. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. Kursus varighed er ca. 16 timer i alt.


Krav til deltagerens færdigeheder ved endt kursus:

Teknik / sikkerhed:

Teknikker må kunne vises og beherskes på uroligt vand svarende til vind på op til 6 m/sek.

• Svømmefærdigheder. Roeren skal kunne svømme og være tryg ved at opholde sig i vandet. Det anbefales at roeren prøver at svømme min. 150m i åbent hav iført robeklædning, vest og skørt, således der kan dannes et realistisk indtryk af, hvordan det er at opholde sig i vandet over en periode.

• Ud- og indstigning i kajak v. kyst og bro. Sikker ind- og udstigning, fx med pagajen lagt ud til siden bag cockpittet som støtte ved ind- og udstigning.

• Effektiv skadesforebyggende roteknik. Gennemgang af høj og lav pagajføring, skivet og uskivet pagaj, kropsrotation og brug af ben, fremad- og baglæns roning.

• Drejetag. Der øves drejetag (rundtag) med stor 180 graders cirkel med kropsrotation. Drejetag med støtte, samt vending af kajakken på stedet med skiftevis for- og baglæns drejetag på bølgetoppen.

• Lavt støttetag. Gennemgang af teknikker bag lavt støttetag, hoftevrik med hoved og krop som C

• Stoptag / nødstop. Udføres i fart, hvor kajakken bringes til standsning med 5 stoptag

• Baglæns roning. Baglæns roning over 25m med kropsrotation og jævnlig orientering over skulderen.

• Vand tilvænning / Wet exit. Rolig og kontrolleret kæntring og udstigning af kajakken, øves uden og med påmonteret skørt, hvor roeren under hele forløbet opnår tryghed og kontrol over kajak og pagaj.

• Tømning af vandfyldt kajak. Tømme kajakken på lavt vand ved hjælp af korrekt løfteteknik fra stævnen, således løfteskader undgås.

• Svømme med kajak. Der øves i at slæbe og skubbe kajakken i mod- og medvind (iført normal robeklædning og vest).

• Selvredning m. pagajflyder. Der øves entring efter kæntring med brug af pagajflyder, hvor roeren ikke kan bunde. Roeren skal under redningen have kontrol over kajak, pagaj og pagajflyder.

• Makkerredning. Redning af kæntret roer der er ude af kajakken (blive reddet + redde anden roer), med vægt på at rederen har fuld kontrol over makkerens kajak og tydeligt kommanderer den væltede makker.


TEORI:

Teoretisk kendskab til nedenstående temaer med henblik på ture langs kysten i Danmark.

• Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr)

• Vind og vejr, bølger mm

• Risikomomenter ved havkajakroning

• Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land

• Foldere fra Søsportens Sikkerhedsråds gennemgås:

-                     Kulde og Påklædning

-                     Lov og Ret

-                     Vejr og Bølger


Gennemført frigivelseskursus

For at bestå frigivelseskurset skal kursisten deltage i og gennemføre alle delelementer på tilfredsstillende vis. Dette bedømmes af kursusinstruktøren.

 

 

DMI:

Lufttemperatur, vind, nedbør

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/regionaludsigten.htm

Vandtemperatur:

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/havobservationer.htm

Vind, bølger, strøm:

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter.htm

 

Farvandsvæsnet:

Vind, bølger, strøm (mere detaljeret end DMI):

http://ifm.frv.dk/index.asp?USER=SURFERE

 

Søsportens Sikkerhedsråd:

http://www.soesport.dk/Diverse/Sider/Publikationer.aspx

Læs:

”Bølger og vejr”

”Kulde og beklædning”

Svømmeveste:

http://www.sejlsikkert.dk/SikkerhedTilSoes.aspxà rednings- og svømmeveste.

 

 


Nye roere se her:


FRIGIVELSESKURSUS 2024


d. 11. -12. maj

kl. 09.00- 17.00 begge dage samt en opsamlingsdag d. 26. august kl. 17.00 - 21.00


Se kursusindhold her på siden


Pris for kursus:

Kr 1.400,00*


Prisen dækker kursusafgift og medlemskab resten af året af Ollerup Havkajakforening.

Her får du mulighed for at bruge klubbens kajakker og udstyr, samt deltage i klubaftener.


Kursusafgiften indbetales inden kursusstart på konto nr:

Registrering: 0828

konto: 0003494012


Tilmeld til

kasserer@olleruphavkajak.dk


*Vi har mange interesserede så derfor:

Ved framelding til kurset senest 7 dage før refunderes hele beløbet. Ved framelding mellem 7 - 5 dage før refunderes halvdelen. Ved senere framelding er der ikke refundering.

Film om sikker havkajak sejlads

Del siden med dine venner på -