Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012Ordinær generalforsamling i Ollerup Havkajakforening (OHF) 10. april 2012


En god generalforsamling med debat og afvikling af beretning, regnskab og valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Pers beretning kan læses nedenfor. Der var få spørgsmål, men flere forslag til nye tiltag

Ringe svømmeklub vil gerne komme til Ballen og opleve vores forening.

Forslag om at opspore en webmaster, som kan styre hjemmesiden.

Ønske om at undersøge fordele ved medlemsskab af Dansk Kano og Kajak forbund og fordele ved at bruge DGIs hjemmesideløsning.

Mulighed for at søge tilskud til kurser gennem Svendborgordningen.


Der er 55 medlemmer, en del er familiemedlemsskabsmedlemmer

Uændret kontingent

Per valgt til formand, Lars kasserer og medlemsliste, Mulle og Jesper B altmuligfolk

Bjerne revisor

Forslag til sæsonplan var mange – se planen når den kommer

Folk var glade for de traditionsbundne ture, for teknikaftener – og kajakyoga, for skarøisturen, rullekurus og ville gerne have været på førstehjælp – så meget af det bliver gentaget i denne sæson

Det blev besluttet at købe en alsidig kajak til store fødder

Ref. Lars

Formandens beretning

Årets gang: Medlemmerne er foreningens krumtap.


·          Det er livet i og omkring huset der udgør foreningens puls.

·         Det er når der snakkes på vandet medlemmerne imellem og når der efter endt roning vaskes kajakker at foreningen ånder.

·         Det er mandagsaftener og foreningsture der tegner livet i Ollerup Havkajak Forening.

·         Der er roet en del, og der har været god opbakning til foreningsaftenerne. Tordenskjolds gæve kajakroere er her det faste holdepunkt.

·         Dagsture og weekendture har der været mange af, men ikke så mange der er blevet til noget og arbejdsdage er befolket af Tordenskjolds …. Roere – tak til jer.


Aktivitetsplanen:

·         Måske er bestyrelsen for ambitiøs på medlemmernes vegne?

·         Måske er det bestyrelsens behov, at aktivitetsplanen er fuld af tilbud?

·         Måske vil medlemmerne bare ud og ro kajak uden forpligtigelser?

·         Måske skal vi bare holde fast i vores hyggelige mandagsaftener?

·         Måske opstår behovet for mere så igen?


Huset: Fungerer fint.

           Masser af liv i og omkring det.

·         Lærerskolen har lejet to kolonner til deres kajakker. Og holder sig i venstre side.

·         Polofolket har lejet sig ind på loftet for 2000,00 kr. om året og udgør vinterpulsen i huset.

·         Vores grej og kajakker er mærket med OHF. Det hører til i højre side af huset.  Husk kun at bruge vores eget grej.


Nøgler:

          Nøgler kan købes hos Kasseren mod fremvisning af kontingent betaling.


Reparation og vedligeholdelse:·       

          Der er brugt meget tid på kajakkerne, specielt skal nævnes finner – der max har holder en uge af gangen. Husk nu at hæve finnen når du nærmer dig land.              Lad være med at sejle op på stranden i foreningens kajakker…


Logbog: logbogen skal føres rigtigt:·       

Så fejl på kajakkerne kan ordnes hurtigt.

·         så man, af sikkerhedshensyn kan vide, hvem der bruger hvilken kajak, hvornår de forventes tilbage og vigtigst af alt, om de er kommet tilbage.


Nye Kajakker:·       

         Vi ønsker at udbygge vores flåde med nye kajakker. Kajakker hvis finnesystem ikke belastes så hårdt. Måske en kajak der udfordrer de erfarne roere og/eller en      der udfordrer de lidt større roere.


Ønsker:

         Flere delte pagajer så man kan have reservepagaj med, sikkerhedsudstyr m.m. 


Tak: ·       

En Stor TAK til Vagn som året igennem har tilbudt at dele sin store viden og sine mangfoldige erfaringer, med foreningens medlemmer. Allerede nu er han i gang igen med et EPP 4 kursus for de nogle af de mere erfarne roere i foreningen – TAK

·         Tak til alle der har udbudt ture og tilbudt sig som tovholdere på foreningsaftener.

·         Tak til Claus Foss, der desværre har valgt at stoppe Bestyrelsen. Tak for stor hjælp til kajakkerne og til bestyrelsesarbejdet.

·         Tak til vores instruktører der hjælper med frigivelseskurser og tak til dem der hjælper omkring kurserne med kajakker og transport.

·         Tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år og tak til vedligeholdelsesfolket der har været sat på en stor opgave med vedligeholdelse af finner og gamle kajakker og tak til alle medlemmerne – det er rart at komme i huset. Dejligt at kajakkerne bruges.