Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013Ordinær generalforsamling i Ollerup Havkajakforening (OHF)  3-4-2013 på Den frie Lærerskole, Ollerup.
1. Valg dirigent. Vagn blev valgt.


Generalforsamlingen indkaldt i tide.


2. Formandens beretning.


Per fortæller. Fra den skriftlige beretning.


Fællesture. Og foreningsaftener, ture opstår nede fra, mens de planlagte ikke blivert til noget.


Se Facebook: www.facebook.com/  og søg Ollerup Havkajakforening


kajakkerne.


Ønsker om udstyr, bedre gulv. Borde og bænke.


vedligeholdelsesholdet, til alle medlemmer.


Sikkerhed frem for alt, sejle med omtanke. Værn om naturen. Tak.


en løsning.


3. Fremlæggelse af regnskab:


Lars fremlægger:


Regnskabet balancerer, der er en kontant kassebeholdning.


Nye nøgler er fremskaffet.


Forsikring dyr, kan evt. genforhandles.


Regnskabet godkendt.


4. Indkomne forslag:


Fra Claus Arildskov. Kan man leje en kajak for en eller flere dage. fx. 50 kr.? Ansvar diskuteres, et


gæstemedlemsskab? DGI? Bestyrelsen arbejder med betingelserne for dette.


Bjerne foreslår tur i Kr. Himmelfartsferien på Gudenåen – til aktivitetskalenderen.


5. Fastsættelse af kontingent.


Kursus pris 1.350 kr. inklusiv et års kontingent.


Vedtaget.-


6 Valg af bestyrelse, menige medlemmer. Genvalg af Ulla , og Lars Hansen, Jens Aagaard


8. Valg af revisor. Bjerne forslås, Vagn suppleant.


turplanen, hvis de lånes ud. Bestyrelsen laver retningslinjer


maj, den 6. og den 13. maj.


Claus foreslår et ”fiske fra kajak” kursus. Det kan laves helt uformelt, i aktivitetsplan.


Foreslås til aktivitetsplan: Helnæsbugten (lørdags), gerne, når det er varmt. Æbelø?


Ansøgning inde om seks dage á 2 timer i svømmehallen til diverse træning til vinter, obs. Livredder?


hver.


Formanden takker for det gode fremmøde og den gode stemning.


Referent Jesper Bælum