Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017


Generalforsamling 2017

d. 20. april

kl. 19.00

I Ballen Sejlklub


Ref. Af generalforsamling i OHF 2017


Dirigent: Per Andersen

Ref. Kirsten Andersen


Formandens beretning ved bestyrelsen:

Der er ingen der har haft lyst til rollen som formand.

Ca. 3 møder, hvor der bl.a. er blevet lavet en aktivitetsplan og der var standerhejsning med bål og kajakroning i maj. Ingen medlemmer er blevet vinterfrigivet. Jubilæet foregik på en dejlig dag i august og det var muligvis det rigtige år. Ca. 25 år. Huset blev malet rødt. Medlemstallet er ca. 40 og der var 9 på frigivelseskursus. Tallet er meget stabilt. Grej er blevet købt; Powerkajakken til store roere, veste og padlefloat + pagajer er blevet købt, så grejet skulle være nogenlunde i orden. Bestyrelsen har snakket om, om bredden af kajakker er ok. Det virker sådan.

Nøglesystem; der er mange nøgler i omløb. Og det kunne være et indsatsområde. Ingen er blevet uddannet til at blive instruktør sidste år. Svømmehalstilbuddet, som er et resultat af samarbejdet med de andre kajakforeninger i området, har være i gang igen. Det er ikke blevet benyttet af så mange. Hvis der er nogen, der har lyst til at engagere sig i samarbejdet med de andre klubber, vil det være fint. Det kunne betyde øget tilbud af div. art. Thomas har deltaget i et møde med Natur-turisme; Nye kajakkort med ruter rundt i Ø-havet erstatter de gamle.

Spørgsmål til beretningen. Ingen.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.


Regnskabet v. Jesper

Regnskabet kunne ikke nå at blive revideret inden påske, men der er aftalt revidering.

SE bilag.

Lars har muligvis stadig et udlæg til udstyr men ellers skulle overskuddet være på 43.437,83- kr.

DLF-kontingent er ikke blevet betalt. Jesper sender en regning for 16 og 17. 8.000,- i alt.

Jesper har fået forhandlet forsikringen lidt ned 1.000,- kr. Pr. år.

Ingen spørgsmål til regnskab og budget.Behandling af indkomne forslag.

Forslag om at købe en trailer v. Vagn

Vagn har sendt forskellige forslag som bestyrelsen har kigget på og bestyrelsen har besluttet at købe en trailer, da det vil være praktisk i forbindelse med kurser og kajakklubbens ture. Der diskuteres hvor traileren kan stå. En løsning findes. Det foreslås, at der bliver købt en lås som passer med de nøgler, vi allerede har. Bestyrelsen gives beføjelser til køb mm.


Ø-havets ½-kajakmarathon v. Lars Sloth

Lars har fået en fantastisk idé om at ro til forskellige øer, hvor der løbes (man kan også gå!). Arrangementet kunne ligge i klub-regi, men til en start ikke være for stort. Rimeligt low-key, billigt arrangement. Distancerne i løb skal måles nøje ud bemærkes det fra salen. Lars tænker, at man løber efter et kort. Muligvis en ½-marthon-event.

9. september er der kap-sejlads-dag. Der er meget befærdet.

Det forslås at melde det ud til de andre kajakklubber med tilmelding.

Vejret er en faktor som er uforudsigelig.

Lars sender en dato til aktivitetskalenderen.


Lars Hansen; Bjerne er kommet med et forslag om en tur i Horsens Fjord, som kommer på aktivitetskalenderen.


Snak fra bestyrelsesmøde:

Toiletbygningen på havnen trænger til en istandsættelse; klubben har mange penge, og det ville være fint, hvis vi kunne skyde lidt penge ind, så der kunne laves omklædningsfaciliteter og evt. en sauna. Klubhuset kunne evt. bygges bagud, hvis kommunen ikke er med på det første. Bestyrelsen arbejder på det til næste år.


Kontingent:

Enkeltperson med egen kajak: 300,- kr.

Enkeltpersoner som bruger klubbens kajakker: 600,- kr.

Familier: 1.000,- kr.


Valg til bestyrelsen

En kasserer vil være ønskeligt.

De nuværende medlemmer fortsætter; Jesper, Lars H., Thomas Skytte og Kirsten.

Nyt medlem i bestyrelsen: Anne Kristine Hornum – Velkommen til hende

Der er pt. ingen, der ønsker at stille op til bestyrelsesformand/kvinde.


Valg af revisor:

Bjerne vil nok gerne fortsætte.


Evt. Vagn er blevet hyret af DFL til at lave et EEP3 og et instruktør 1. Der er en ledig plads. Pris 2.500,- kr. Betales af klubben hvis man ønsker at være instruktør.